Библия » Номера Стронга для НЗ » Σ, σ / ς

Номера Стронга на букву: Σ, σ / ς — Сигма

Номер Слово Произношение
G4518 σαβαχΘάνι савахфаньй́
G4519 ΣαβαώΘ савао́ф
G4520 σαββατισμός савватьйзмόс
G4521 σάββατον са́вватοн
G4522 σαγήνη сайи́ны
G4523 Σαδδουκαῖος Саддукеοс
G4524 Σαδώκ Садо́к
G4525 σαίνω сэ́но
G4526 σάκκος са́ккοс
G4527 Σαλά Сала́
G4528 ΣαλαΘιήλ Салафьйи́л
G4529 Σαλαμίς Саламьй́с
G4530 Σαλείμ Салеи́м
G4531 σαλεύω салеи́о
G4532 Σαλήμ Сали́м
G4533 Σαλμών Салмо́н
G4534 Σαλμώνη Салмо́ны
G4535 σάλος са́лοс
G4536 σάλπιγξ са́лпьйгкс
G4537 σαλπίζω салпьй́зо
G4538 σαλπιστής салпьйсты́с
G4539 Σαλώμη Сало́ми
G4540 Σαμάρεια Сама́риа
G4541 Σαμαρίτης Самари́тыс
G4542 Σαμαρῖτις Самаритьйс
G4543 ΣαμοΘρᾴκη Самοфра́ͅки
G4544 Σάμος Са́мοс
G4545 Σαμουήλ Самуи́л
G4546 Σαμψών Самбзо́н
G4547 σανδάλιον санда́льйοн
G4548 σανίς саньй́с
G4549 Σαούλ Сау́л
G4550 σαπρός сапрόс
G4551 Σαπφίρα Сапфи́ри
G4552 σάπφιρος са́пфирοс
G4553 σαργάνη сарга́ны
G4554 Σάρδεις Са́рдис
G4555 σὰρδινος са́рдьйнοс
G4556 σάρδιον са́рдьйοс
G4557 σαρδόνυξ сардόныкс
G4558 Σάρεπτα Са́рэпта
G4559 σαρκικός саркьйкόс
G4560 σάρκινος са́ркьйнοс
G4561 σάρξ са́ркс
G4562 Σαρούχ Сару́х
G4563 σαρόω сарόо
G4564 Σάρρα Са́рра
G4565 Σαρών Са́рон
G4566 σατάν Сатан
G4567 σατανᾶς Сатанас
G4568 σάτον са́тοн
G4569 Σαῦλος Савлοс
G4570 σβέννυμι звэ́ннымьй
G4571 σέ сэ́
G4572 σεαυτοῦ сэавту, сэавтоͅ, сэавтόн, савту, савтоͅ, савтόн
G4573 σεβάζομαι сэва́зοмэ
G4574 σέβασμα сэ́вазма
G4575 σεβαστός сэвастόс
G4576 σέβω сэ́вοмэ
G4577 σειρά сира́
G4578 σεισμός сизмόс
G4579 σείω си́о
G4580 Σεκοῦνδος Сэкундοс
G4581 Σελεύκεια Сэлеи́кеиа
G4582 σελήνη сэли́ны
G4583 σεληνιάζομαι сэлинья́зοмэ
G4584 Σεμεΐν Сэмьй
G4585 σεμίδαλις сэмьй́дальйс
G4586 σεμνός сэмнόс
G4587 σεμνότης сэмнόтыс
G4588 Σέργιος Сэ́ргьйοс
G4589 ΣήΘ Си́ф
G4590 Σήμ Си́м
G4591 σημαίνω симэ́но
G4592 σημεῖον симиοн
G4593 σημειόω симиόо
G4594 σήμερον си́мэрοн
G4595 σήπω си́по
G4596 σηρικός сирьйкόс
G4597 σής си́с
G4598 σητόβρωτος ситόвротοс
G4599 σΘενόω сфэнόо
G4600 σιαγών сьяго́н
G4601 σιγάω сьйга́о
G4602 σιγή сьййи́
G4603 σιδηρεῦς сьйди́рэοс
G4604 σίδηρος сьй́дирοс
G4605 Σιδών Сидо́н
G4606 Σιδώνιος Сидо́ньйοс
G4607 σικάριος сьйка́рьйοс
G4608 σίκερα сьй́кера
G4609 Σιλᾶς Си́лас
G4610 Σιλουανός Силуанόс
G4611 Σιλωάμ Силоа́м
G4612 σιμικίνΘιον сьймьйкьй́нфьйοн
G4613 Σίμων Си́мон
G4614 Σινᾶ Сина
G4615 σίναπι сьй́напьй
G4616 σινδών сьйндо́н
G4617 σινιάζω сьйнья́зо
G4618 σιτευτός сьйтэвтόс
G4619 σιτιστός сьйтьйстόс
G4620 σιτομέτριον сьйтόмэтрοн
G4621 σῖτος сьйтοс
G4622 Σιών Сио́н
G4623 σιωπάω сьёпа́о
G4624 σκανδαλίζω скандальй́зо
G4625 σκάνδαλον ска́ндалοн
G4626 σκάπτω ска́пто
G4627 σκάφη ска́фи
G4628 σκέλος ске́лοс
G4629 σκέπασμα ске́пазма
G4630 Σκευᾶς Скеиас
G4631 σκευή скеии́
G4632 σκεῦος скеиοс
G4633 σκηνή скины́
G4634 σκηνοπηγία скинοпигь́я
G4635 σκηνοποιός скинοпиόс
G4636 σκῆνος скинοс
G4637 σκηνόω скинόо
G4638 σκήνωμα ски́нома
G4639 σκιά скь́я
G4640 σκιρτάω скьйрта́о
G4641 σκληροκαρδία склирοкардь́я
G4642 σκληρός склирόс
G4643 σκληρότης склирόтыс
G4644 σκληροτράχηλος склирοтра́хилοс
G4645 σκληρύνω склири́но
G4646 σκολιός скοльйόс
G4647 σκόλοψ скόлοпс
G4648 σκοπέω скοпэ́о
G4649 σκοπός скοпόс
G4650 σκορπίζω скοрпьй́зо
G4651 σκορπίος скοрпьй́οс
G4652 σκοτεινός скοтинόс
G4653 σκοτία скοть́я
G4654 σκοτίζομαι скοтьй́зо
G4655 σκότος скόтοс
G4656 σκοτόω скοтόо
G4657 σκύβαλον ски́валοн
G4658 ΣκύΘης Ски́фис
G4659 σκυΘρωπός скифропόс
G4660 σκύλλω ски́лло
G4661 σκῦλον скилοн
G4662 σκωληκόβρωτος сколикόвротοс
G4663 σκώληξ ско́ликс
G4664 σμαράγδινος змара́гдьйнοс
G4665 σμάραγδος зма́рагдοс
G4666 Σμύρνα зми́рна
G4667 σμύρνα Сми́рна
G4668 Σμυρναῖος Смирнэοс
G4669 σμυρνίζω змирньй́зо
G4670 Σόδομα Сόдοма
G4671 σοί си́
G4672 Σολομών Сοлοмо́н, Сοлοмон
G4673 σορός сοрόс
G4674 σός сόс
G4675 σοῦ су
G4676 σουδάριον суда́рьйοн
G4677 Σουσάννα Суса́нна
G4678 σοφία сοфь́я
G4679 σοφίζω сοфьй́зо
G4680 σοφός сοфόс
G4681 Σπανία Спань́я
G4682 σπαράσσω спара́ссо
G4683 σπαργανόω спарганόо
G4684 σπαταλάω спатала́о
G4685 σπάω спа́о
G4686 σπεῖρα спира
G4687 σπείρω спи́ро
G4688 σπεκουλάτωρ спэкула́тор
G4689 σπένδω спэ́ндо
G4690 σπέρμα спэ́рма
G4691 σπερμολόγος спэрмοлόгοс
G4692 σπεύδω спэв́до
G4693 σπήλαιον спи́леοн
G4694 σπιλάς спьйла́с
G4695 σπιλόω спьйлόо
G4696 σπίλος спьй́лοс
G4697 σπλαγχνίζομαι спланхньй́зοмэ
G4698 σπλάγχνον спла́нхнοн
G4699 σπόγγος спόнгοс
G4700 σποδός спοдόс
G4701 σπορά спοра́
G4702 σπόριμος спόрьймοс
G4703 σπόρος спόрοс
G4704 σπουδάζω спуда́зо
G4705 σπουδαῖος спудэοс
G4706 σπουδαιότερον спудэόтэрοн
G4707 σπουδαιότερος спудэόтэрοс
G4708 σπουδαιοτέρως спудэοтэ́рос
G4709 σπουδαίως спудэ́ос
G4710 σπουδή спуди́
G4711 σπυρίς спирьй́с
G4712 στάδιον ста́дьйοн
G4713 στάμνος ста́мнοс
G4714 στάσις ста́сьйс
G4715 στατήρ статы́р
G4716 σταυρός ставрόс
G4717 σταυρόω ставрόо
G4718 σταφυλή стафили́
G4719 Στάχυς ста́хис
G4720 στάχυς Ста́хис
G4721 στέγη стэ́йи
G4722 στέγω стэ́го
G4723 στεῖρα сти́рοс
G4724 στέλλω стэ́лло
G4725 στέμμα стэ́мма
G4726 στεναγμός стэнагмόс
G4727 στενάζω стэна́зо
G4728 στενός стэнόс
G4729 στενοχωρέω стэнοхорэ́о
G4730 στενοχωρία стэнοхорь́я
G4731 στερεός стэрэόс
G4732 στερεόω стэрэόо
G4733 στερέωμα стэрэ́ома
G4734 Στεφανᾶς Стэфанас
G4735 Στέφανος стэ́фанοс
G4736 στέφανος Стэ́фанοс
G4737 στεφανόω стэфанόо
G4738 στῆΘος стыфοс
G4739 στήκω сты́ко
G4740 στηριγμός стырьйгмόс
G4741 στηρίζω стырьй́зо
G4742 στίγμα стьй́гма
G4743 στιγμή стьйгми́
G4744 στίλβω стьй́лво
G4745 στοά стοа́
G4746 στοιβάς, στιβάς стыва́с
G4747 στοιχεῖον стыхеиοн
G4748 στοιχέω стыхе́о
G4749 στολή стοли́
G4750 στόμα стόма
G4751 στόμαχος стόмахοс
G4752 στρατεία страти́а
G4753 στράτευμα стра́тэвма
G4754 στρατεύομαι стратэв́οмэ
G4755 στρατηγός стратыгόс
G4756 στρατιά страть́я
G4757 στρατιώτης стратьё́тыс
G4758 στρατολογέω стратοлοе́о
G4759 στρατοπεδάρχης стратοпэда́рхис
G4760 στρατόπεδον стратόпэдοн
G4761 στρεβλόω стрэвлόо
G4762 στρέφω стрэ́фо
G4763 στρηνιάω стринья́о
G4764 στρῆνος стринοс
G4765 στρουΘίον струфьй́οн
G4766 στρωννύω, στρώννυμι стро́ннымьй
G4767 στυγνητός стыгнытόс
G4768 στυγνάζω стыгна́зо
G4769 στῦλος сты́лοс
G4770 Στωϊκός, Στοϊκός Стоикόс
G4771 σύ си́
G4772 συγγένεια сингэ́ныа
G4773 συγγενής сингэны́с
G4774 συγγνώμη сингно́ми
G4775 συγκάΘημαι синга́фимэ
G4776 συγκαΘίζω сингафьй́зо
G4777 συγκακοπαΘέω сингакοпафэ́о
G4778 συγκακουχέομαι сингакухе́о
G4779 συγκαλέω сингале́о
G4780 συγκαλύπτω сингали́пто
G4781 συγκάμπτω синга́мбто
G4782 συγκαταβαίνω сингатавэ́но
G4783 συγκατάΘεσις сингата́фэсьйс
G4784 συγκατατίΘεμαι сингататьй́фэмэ
G4785 συγκαταψηφίζομαι сингатапсифьй́зо
G4786 συγκεράννυμι сигкера́ннымьй
G4787 συγκινέω сигкьйнэ́о
G4788 συγκλείω синглеи́о
G4789 συγκληρονόμος синглирοнόмοс
G4790 συγκοινωνέω сингинонэ́о
G4791 συγκοινωνός сингинонόс
G4792 συγκομίζω сингοмьй́зо
G4793 συγκρίνω сингрьй́но
G4794 συγκύπτω синги́пто
G4795 συγκυρία сингирь́я
G4796 συγχαίρω сигхе́ро
G4797 συγχέω синхэ́о
G4798 συγχράομαι синхра́οмэ
G4799 σύγχυσις си́нхисьйс
G4800 συζάω сиза́о
G4801 συζεύγνυμι сизэв́гнымьй
G4802 συζητέω сизитэ́о
G4803 συζήτησις сизи́тысьйс
G4804 συζητητής сизитыты́с
G4805 σύζυγος си́зигοс
G4806 συζωοποιέω сизоοпиэ́о
G4807 συκάμινος сика́мьйнοс
G4808 συκῆ сики
G4809 συκομορέα сикοморэ́а
G4810 σῦκον сикοн
G4811 συκοφαντέω сикοфандэ́о
G4812 συλαγωγέω силагое́о
G4813 συλάω сила́о
G4814 συλλαλέω силлале́о
G4815 συλλαμβάνω силламва́но
G4816 συλλέγω силле́го
G4817 συλλογίζομαι силлοгьй́зοмэ
G4818 συλλυπέω силлипэ́о
G4819 συμβαίνω симвэ́но
G4820 συμβάλλω симва́лло
G4821 συμβασιλεύω симвасьйлеи́о
G4822 συμβιβάζω симвьйва́зо
G4823 συμβουλεύω симвулеи́о
G4824 συμβούλιον симву́льйοн
G4825 σύμβουλος си́мвулοс
G4826 Συμεών Симэо́н
G4827 συμμαΘητής симмафиты́с
G4828 συμμαρτυρέω симмартырэ́о
G4829 συμμερίζομαι симмэрьй́зοмэ
G4830 συμμέτοχος симмэ́тοхοс
G4831 συμμιμητής симмьймиты́с
G4832 σύμμορφος симмοрфόс
G4833 συμμορφόω симмοрфόо
G4834 συμπαΘέω симбафэ́о
G4835 συμπαΘής симбафи́с
G4836 συμπαραγίνομαι симбарагьй́нοмэ
G4837 συμπαρακαλέω симбаракале́о
G4838 συμπαραλαμβάνω симбараламва́но
G4839 συμπαραμένω симбарамэ́но
G4840 συμπάρειμι симба́римьй
G4841 συμπάσχω симба́схо
G4842 συμπέμπω симбэ́мбо
G4843 συμπεριλαμβάνω симбэрьйламва́но
G4844 συμπίνω симбьй́но
G4845 συμπληρόω симблирόо
G4846 συμπνίγω симбньй́го
G4847 συμπολίτης симбοльй́тыс
G4848 συμπορεύομαι симбοрэв́οмэ
G4849 συμπόσιον симбόсьйοн
G4850 συμπρεσβύτερος симбрэзви́тэрοс
G4851 συμφέρω симфэ́ро
G4852 σύμφημι си́мфимьй
G4853 συμφυλέτης симфиле́тыс
G4854 σύμφυτος си́мфитοс
G4855 συμφύω симфи́о
G4856 συμφωνέω симфонэ́о
G4857 συμφώνησις симфόнысьйс
G4858 συμφωνία симфонь́я
G4859 σύμφωνος си́мфонοс
G4860 συμψηφίζω симбзифьй́зо
G4861 σύμψυχος си́мбзихοс
G4862 σύν си́н
G4863 συνάγω сина́го
G4864 συναγωγή синагойи́
G4865 συναγωνίζομαι синагоньй́зοмэ
G4866 συναΘλέω синафле́о
G4867 συναΘροίζω синафри́зо
G4868 συναίρω синэ́ро
G4869 συναιχμάλωτος синэхма́лотοс
G4870 συνακολουΘέω синакοлуфэ́о
G4871 συναλίζω синальй́зо
G4872 συναναβαίνω синанавэ́но
G4873 συνανάκειμαι синана́кеимэ
G4874 συναναμίγνυμι синанамьй́гнымьй
G4875 συναναπαύομαι синанапав́οмэ
G4876 συναντάω синанда́о
G4877 συνάντησις сина́нтысьйс
G4878 συναντιλαμβάνομαι синантьйламва́нοмэ
G4879 συναπάγω синапаго
G4880 συναποΘνῄσκω синапοфны́ско
G4881 συναπόλλυμι синапόллимьй
G4882 συναποστέλλω синапοстэ́лло
G4883 συναρμολογέω синармοлοе́о
G4884 συναρπάζω синарпа́зо
G4885 συναυξάνω синавкса́но
G4886 σύνδεσμος си́ндэзмοс
G4887 συνδέω синдэ́о
G4888 συνδοξάζω синдοкса́зо
G4889 σύνδουλος си́ндулοс
G4890 συνδρομή синдрοми́
G4891 συνεγείρω синэги́ро
G4892 συνέδριον синэ́дрьйοн
G4893 συνείδησις сины́дисьйс
G4894 συνεῖδον сины́до
G4895 σύνειμι си́нымьй
G4896 σύνειμι си́ным
G4897 συνεισέρχομαι синысэ́рхοмэ
G4898 συνέκδημος синэ́кдимοс
G4899 συνεκλεκτός синэклектόс
G4900 συνελαύνω синэлав́но
G4901 συνεπιμαρτυρέω синэпьймартырэ́о
G4902 συνέπομαι синэ́пοмэ
G4903 συνεργέω синэре́о
G4904 συνεργός синэргόс
G4905 συνέρχομαι синэ́рхοмэ
G4906 συνεσΘίω синэсфь́ё
G4907 σύνεσις си́нэсьйс
G4908 συνετός синэтόс
G4909 συνευδοκέω синэвдοке́о
G4910 συνευωχέομαι синэвохе́о
G4911 συνεφίστημι синэфьй́стымьй
G4912 συνέχω синэ́хо
G4913 συνήδομαι сины́дοмэ
G4914 συνήΘεια сины́фиа
G4915 συνηλικιώτης синыльйкьё́тыс
G4916 συνΘάπτω синфа́пто
G4917 συνΘλάω синфла́о
G4918 συνΘλίβω синфльй́во
G4919 συνΘρύπτω синфри́пто
G4920 συνίημι, синьй́имьй
G4921 συνίστημι, συνιστά(ν)ω синьйста́о, синьйста́но, синьй́стымьй
G4922 συνοδεύω синοдэв́о
G4923 συνοδία синοдь́я
G4924 συνοικέω синике́о
G4925 συνοικοδομέω синикοдοмэ́о
G4926 συνομιλέω синοмьйле́о
G4927 συνομορέω синοмοрэ́о
G4928 συνοχή синόхи
G4929 συντάσσω синда́ссо
G4930 συντέλεια синдэ́леиа
G4931 συντελέω синдэле́о
G4932 συντέμνω синдэ́мно
G4933 συντηρέω синтырэ́о
G4934 συντίΘημι синтьй́фэмэ
G4935 συντόμως синдόмос
G4936 συντρέχω синдрэ́хо
G4937 συντρίβω синдрьй́во
G4938 σύντριμμα си́ндрьймма
G4939 σύντροφος си́ндрοфοс
G4940 συντυγχάνω синтынха́но
G4941 Συντύχη Синты́хи
G4942 συνυποκρίνομαι синыпοкрьй́нοмэ
G4943 συνυπουργέω синыпуре́о
G4944 συνωδίνω синодьй́но
G4945 συνωμοσία синомοсь́я
G4946 Συράκουσαι Сира́кусэ
G4947 Συρία Сирь́я
G4948 Σύρος Си́рοс
G4949 Συροφοινί(κι)σσα Сирοфи́ньйсса
G4950 Σύρτις си́ртьйс
G4951 σύρω си́ро
G4952 συσπαράσσω сиспара́ссо
G4953 σύσσημον си́ссимοн
G4954 σύσσωμος си́ссомοс
G4955 συστασιαστής систасьясты́с
G4956 συστατικός систатьйкόс
G4957 συσταυρόω систаврόо
G4958 συστέλλω систэ́лло
G4959 συστενάζω систэна́зо
G4960 συστοιχέω систыхе́о
G4961 συστρατιώτης систратьё́тыс
G4962 συστρέφω систрэ́фо
G4963 συστροφή систрοфи́
G4964 συσχηματίζω сисхиматьй́зо
G4965 Συχάρ Сиха́р
G4966 Συχέμ Сихе́м
G4967 σφαγή сфайи́
G4968 σφάγιον сфа́гьйοн
G4969 σφάζω сфа́зо
G4970 σφόδρα сфόдра
G4971 σφοδρῶς сфοдрос
G4972 σφραγίζω сфрагьй́зо
G4973 σφραγίς сфрагьй́с
G4974 σφυρόν сфирόн
G4975 σχεδόν схедόн
G4976 σχῆμα схима
G4977 σχίζω схьй́зо
G4978 σχίσμα схьй́зма
G4979 σχοινίον схиньй́οн
G4980 σχολάζω схοла́зо
G4981 σχολή схοли́
G4982 σῴζω со́зо
G4983 σῶμα сома
G4984 σωματικός соматьйкόс
G4985 σωματικῶς соматьйкос
G4986 Σώπατρος Со́патрοс
G4987 σωρεύω сорэв́о
G4988 ΣωσΘένης Сосфэ́ныс
G4989 Σωσίπατρος Сосьй́патрοс
G4990 σωτήρ соты́р
G4991 σωτηρία сотырь́я
G4992 σωτήριος соты́рьйοн
G4993 σωφρονέω софрοнэ́о
G4994 σωφρονίζω софрοньй́зо
G4995 σωφρονισμός софрοньйзмόс
G4996 σωφρόνως софрόнос
G4997 σωφροσύνη софрοси́ны
G4998 σώφρων со́фрон

 

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.

Смотрите номера стронга для ВЗ.© 2016−2023, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.
По всем вопросам, кроме богословских, пишите сюда — biblestudydev@gmail.com. P.S.: Мы ничем не торгуем!