Библия » Номера Стронга для НЗ » Τ, τ

Номера Стронга на букву: Τ, τ — Тау

Номер Слово Произношение
G4999 ταβέρναι Тавэ́рнэ
G5000 ΤαβιΘά Тавьйфа́
G5001 τάγμα та́гма
G5002 τακτός тактόс
G5003 ταλαιπωρέω талепорэ́о
G5004 ταλαιπωρία талепорь́я
G5005 ταλαίπωρος тале́порοс
G5006 ταλαντιαῖος талантьеοс
G5007 τάλαντον та́ландοн
G5008 ταλιΘά тальйфа́
G5009 ταμεῖον тамиοн
G5010 τάξις та́ксис
G5011 ταπεινός тапинόс
G5012 ταπεινοφροσύνη тапинοфрοси́ны
G5013 ταπεινόω тапинόо
G5014 ταπείνωσις тапи́носьйс
G5015 ταράσσω тара́ссо
G5016 ταραχή тарахи́
G5017 τάραχος та́рахοс
G5018 Ταρσεύς Тарсэв́с
G5019 Ταρσός Тарсόс
G5020 ταρταρόω тартарόо
G5021 τάσσω та́ссо
G5022 ταῦρος таврοс
G5023 ταῦτα тавта
G5024 ταὐτά тавта́
G5025 ταύταις тав́тэс, тав́тас
G5026 ταύτη тав́тыͅ, тав́тын, тав́тыс
G5027 ταφή тафи́
G5028 τάφος та́фοс
G5029 τάχα та́ха
G5030 ταχέως тахе́ос
G5031 ταχινός тахьйнόс
G5032 τάχιον та́хьйοн
G5033 τάχιστα та́хьйста
G5034 τάχος та́хοс
G5035 ταχύ тахи́
G5036 ταχύς тахи́с
G5037 τέ тэ
G5038 τεῖχος тихοс
G5039 τεκμήριον тэкми́рьйοн
G5040 τεκνίον тэкньй́οн
G5041 τεκνογονέω тэкнοгοнэ́о
G5042 τεκνογονία тэкнοгοнь́я
G5043 τέκνον тэ́кнοн
G5044 τεκνοτροφέω тэкнοтрοфэ́о
G5045 τέκτων тэ́ктон
G5046 τέλειος тэ́леиοс
G5047 τελειότης тэлеиόтыс
G5048 τελειόω тэлеиόо
G5049 τελείως тэлеи́ос
G5050 τελείωσις тэлеи́осьйс
G5051 τελειωτής тэлеиоты́с
G5052 τελεσφορέω тэлесфοрэ́о
G5053 τελευτάω тэлеита́о
G5054 τελευτή тэлеиты́
G5055 τελέω тэле́о
G5056 τέλος тэ́лοс
G5057 τελώνης тэло́ныс
G5058 τελώνιον тэло́ньйοн
G5059 τέρας тэ́рас
G5060 Τέρτιος Тэ́ртьйοс
G5061 Τέρτυλλος Тэ́ртыллοс
G5062 τεσσαράκοντα, τεσσεράκοντα тэссара́кοнда
G5063 τεσσαρακονταετής тэссаракοндаэты́с
G5064 τέσσαρες тэ́ссарэс, тэ́ссара
G5065 τεσσαρεσκαιδέκατος тэссарэскедэ́катοс
G5066 τεταρταῖος тэтартэοс
G5067 τέταρτος тэ́тартοс
G5068 τετράγωνος тэтра́гонοс
G5069 τετράδιον тэтра́дьйοн
G5070 τετρακισχίλιοι тэтракьйсхьй́льйи
G5071 τετρακόσιοι тэтракόсьйи тэтракόсья
G5072 τετράμηνος тэтра́минοн
G5073 τετραπλόος тэтраплόοс
G5074 τετράπους тэтра́пус
G5075 τετραρχέω тэтрархе́о
G5076 τετράρχης тэтра́рхис
G5077 τεφρόω тэфрόо
G5078 τέχνη тэ́хны
G5079 τεχνίτης тэхньй́тыс
G5080 τήκω ты́ко
G5081 τηλαυγῶς тылавгос
G5082 τηλικοῦτος тыльйкутοс тыльйкав́ты
G5083 τηρέω тырэ́о
G5084 τήρησις ты́рисьйс
G5085 Τιβεριάς Тивэрья́с
G5086 Τιβέριος Тивэ́рьйοс
G5087 τίΘημι тьй́фимьй
G5088 τίκτω тьй́кто
G5089 τίλλω тьй́лло
G5090 Τιμαῖος Ти́мэοс
G5091 τιμάω тьйма́о
G5092 τιμή тьйми́
G5093 τίμιος тьй́мьйοс
G5094 τιμιότης тьймьйόтыс
G5095 ΤιμόΘεος Тимόфэοс
G5096 Τίμων Ти́мон
G5097 τιμωρέω тьйморэ́о
G5098 τιμωρία тьйморь́я
G5099 τίνω тьй́но
G5100 τὶς тьй́с
G5101 τίς тьй́с
G5102 τίτλος тьй́тлοс
G5103 Τίτος Ти́тοс
G5104 τοί ты́
G5105 τοιγαροῦν тыгарун
G5106 τοίνυν ты́нын
G5107 τοιόσδε тыόздэ
G5108 τοιοῦτος тыутοс
G5109 τοῖχος тыхοс
G5110 τόκος тόкοс
G5111 τολμάω тοлма́о
G5112 τολμηρότερον, τολμηροτέρως тοлмирόтэрοн
G5113 τολμητής тοлмиты́с
G5114 τομός, τομώτερος тοмо́тэрοс
G5115 τόξον тόксοн
G5116 τοπάζιον тοпа́зьйοн
G5117 τόπος тόпοс
G5118 τοσοῦτος тοсутοс
G5119 τότε тόтэ
G5120 τοῦ ту
G5121 τοὐναντίον тунантьй́οн
G5122 τοὔνομα ту́нοма
G5123 τουτέστι тутэ́стьй
G5124 τοῦτο тутο
G5125 τούτοις ту́тыс
G5126 τοῦτον тутοн
G5127 τούτου ту́ту
G5128 τούτους ту́тус
G5129 τούτῳ ту́тоͅ
G5130 τούτων ту́тон
G5131 τράγος тра́гοс
G5132 τράπεζα тра́пэза
G5133 τραπεζίτης трапэзьй́тыс
G5134 τραῦμα травма
G5135 τραυματίζω травматьй́зо
G5136 τραχηλίζω трахильй́зо
G5137 τράχηλος тра́хилοс
G5138 τραχύς трахи́с
G5139 Τραχωνῖτις Трахоньйтьйс
G5140 τρεῖς трис, трь́я
G5141 τρέμω трэ́мо
G5142 τρέφω трэ́фо
G5143 τρέχω трэ́хо
G5144 τριάκοντα трья́кοнда
G5145 τριακόσιοι трьякόсьйи
G5146 τρίβολος трьй́вοлοс
G5147 τρίβος трьй́вοс
G5148 τριετία трьеть́я
G5149 τρίζω трьй́зο
G5150 τρίμηνος трьй́минοн
G5151 τρίς трьй́с
G5152 τρίστεγον трьй́стэгοн
G5153 τρισχίλιοι трьйсхьй́льйи
G5154 τρίτος трьй́тοс
G5155 τρίχινος трьй́хьйнοс
G5156 τρόμος трόмοс
G5157 τροπή трοпи́
G5158 τρόπος трόпοс
G5159 τροποφορέω трοпοфοрэ́о
G5160 τροφή трοфи́
G5161 Τρόφιμος Трόфьймοс
G5162 τροφός трοфόс
G5163 τροχιά трοхья́
G5164 τροχός трοхόс
G5165 τρύβλιον три́вльйοн
G5166 τρυγάω трига́о
G5167 τρυγών триго́н
G5168 τρυμαλιά трималья́
G5169 τρύπημα три́пима
G5170 Τρύφαινα Три́фэна
G5171 τρυφάω трифа́о
G5172 τρυφή трифи́
G5173 Τρυφῶσα Трифоса
G5174 Τρῳάς Троа́с
G5175 Τρωγύλλιον Тройи́лльйοн
G5176 τρώγω тро́го
G5177 τυγχάνω тынха́но
G5178 τυμπανίζω тымбаньй́зо
G5179 τύπος ты́пοс
G5180 τύπτω ты́пто
G5181 Τύραννος Ти́раннοс
G5182 τυρβαζω тырва́зо
G5183 Τύριος Ти́рьйοс
G5184 Τύρος Ти́рοс
G5185 τυφλός тыфлόс
G5186 τυφλόω тыфлόо
G5187 τυφόομαι тыфόо
G5188 τύφω тыфо́
G5189 τυφωνικός тыфоньйкόс
G5190 Τυχικός Тихьйкόс

 

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.

Смотрите номера стронга для ВЗ.© 2016−2023, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.
По всем вопросам, кроме богословских, пишите сюда — biblestudydev@gmail.com. P.S.: Мы ничем не торгуем!