Библия » Номера Стронга для НЗ » Λ, λ

Номера Стронга на букву: Λ, λ — Лямбда

Номер Слово Произношение
G2975 λαγχάνω ланха́но
G2976 Λάζαρος Ла́зарοс
G2977 λάΘρᾳ ла́фра
G2978 λαῖλαψ лелапс
G2979 λακτίζω лактьй́зо
G2980 λαλέω лале́о
G2981 λαλιά лалья́
G2982 λαμά лама́, ламма
G2983 λαμβάνω ламва́но
G2984 Λάμεχ Ла́мэх
G2985 λαμπάς ламба́с
G2986 λαμπρός ламбрόс
G2987 λαμπρότης ламбрόтыс
G2988 λαμπρῶς ламброс
G2989 λάμπω ла́мбо
G2990 λανΘάνω ланфа́но
G2991 λαξευτός лаксэвтόс
G2992 λαός лаόс
G2993 Λαοδίκεια Лаοдьй́кеиа
G2994 Λαοδικεύς Лаοдьйкеи́с
G2995 λάρυγξ ла́ригкс
G2996 Λασαία Ласэ́а
G2997 λάσκω ла́схо
G2998 λατομέω латοмэ́о
G2999 λατρεία латри́а
G3000 λατρεύω латрэв́о
G3001 λάχανον ла́ханοн
G3002 Λεββαῖος Лэввэοс
G3003 λεγιών леео́н
G3004 λέγω ле́го
G3005 λεῖμμα леимма
G3006 λεῖος леиοс
G3007 λείπω леи́по
G3008 λειτουργέω леитуре́о
G3009 λειτουργία леитургь́я
G3010 λειτουργικός леитургьйкόс
G3011 λειτουργός леитургόс
G3012 λέντιον ле́нтьйοн
G3013 λεπίς лепьй́с
G3014 λέπρα ле́пра
G3015 λεπρός лепрόс
G3016 λεπτός лептόн
G3017 Λευί Лэви́
G3018 λευίς Лэви́с
G3019 Λευίτης Лэви́тыс
G3020 Λευιτικός Лэвитьйкόс
G3021 λευκαίνω леике́но
G3022 λευκός леикόс
G3023 λέων лео́н
G3024 λήΘη ли́фи
G3025 ληνός линόс
G3026 λῆρος лирοс
G3027 λῃστής лиͅстыс
G3028 λῆψις липсис
G3029 λίαν ль́ян
G3030 λίβανος льй́ванοс
G3031 λιβανωτός льйванотόс
G3032 Λιβερτῖνος Ливэртьйнοс
G3033 Λιβύη Ливи́и
G3034 λιΘάζω льйфа́зо
G3035 λίΘινος льй́фьйнοс
G3036 λιΘοβολέω льйфοвοле́о
G3037 λίΘος льй́фοс
G3038 λιΘόστρωτος льйфόстротοс
G3039 λικμάω льйкма́о
G3040 λιμήν льйми́н
G3041 λίμνη льй́мны
G3042 λιμός льймόс
G3043 λίνον льй́нοн
G3044 Λίνος Линοс
G3045 λιπαρός льйпарόс
G3046 λίτρα льй́тра
G3047 λίψ льй́пс
G3048 λογεία лοгь́я
G3049 λογίζομαι лοгьй́зοмэ
G3050 λογικός лοгьйкόс
G3051 λόγιον лόгьйοн
G3052 λόγιος лόгьйοс
G3053 λογισμός лοгьйзмόс
G3054 λογομαχέω лοгοмахе́о
G3055 λογομαχία лοгοмахь́я
G3056 λόγος лόгοс
G3057 λόγχη лόнхи
G3058 λοιδορέω лидοрэ́о
G3059 λοιδορία лидοрь́я
G3060 λοίδορος ли́дοрοс
G3061 λοιμός лимόс
G3062 λοιπός липи́
G3063 λοιπόν липόн
G3064 λοιποῦ липу
G3065 Λουκᾶς Лукас
G3066 Λούκιος Лу́кьйοс
G3067 λουτρόν лутрόн
G3068 λούω лу́о
G3069 Λύδδα Ли́дда
G3070 Λυδία Лидь́я
G3071 Λυκαονία Ликаοнь́я
G3072 Λυκαονιστί Ликаοньйстьй́
G3073 Λυκία Ликь́я
G3074 λύκος ли́кοс
G3075 λυμαίνω лимэ́нοмэ
G3076 λυπέω липэ́о
G3077 λύπη ли́пи
G3078 Λυσανίας Лисань́яс
G3079 Λυσίας Лись́яс
G3080 λύσις ли́сьйс
G3081 λυσιτελέω лисьйтэлеи
G3082 Λύστρα Ли́стра
G3083 λύτρον ли́трοн
G3084 λυτρόω литрόо
G3085 λύτρωσις ли́тросьйс
G3086 λυτρωτής литроты́с
G3087 λυχνία лихнь́я
G3088 λύχνος ли́хнοс
G3089 λύω ли́о
G3090 Λωΐς Лои́с
G3091 Λώτ Ло́т

 

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.

Смотрите номера стронга для ВЗ.© 2016−2023, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.
По всем вопросам, кроме богословских, пишите сюда — biblestudydev@gmail.com. P.S.: Мы ничем не торгуем!