Библия тека

Собрание переводов Библии, толкований, комментариев, словарей.


Евангелие от Матфея | 1 глава

Подстрочник Винокурова


1
Βίβλος Книга 976 N-NSF
γενέσεως происхождения 1078 N-GSF
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
υἱοῦ Сына 5207 N-GSM
Δαυὶδ Давида 1138 N-PRI
υἱοῦ Сына 5207 N-GSM
Ἀβραάμ. Авраама. 11 N-PRI
2
Ἀβραὰμ Авраам 11 N-PRI
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἰσαάκ, Исаака, 2464 N-PRI
Ἰσαὰκ Исаак 2464 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἰακώβ, Иакова, 2384 N-PRI
Ἰακὼβ Иаков 2384 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἰούδαν Иуду 2455 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
ἀδελφοὺς братьев 80 N-APM
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
3
Ἰούδας Иуда 2455 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Φάρες Фареса 5329 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
Ζάρα Зару 2196 N-PRI
ἐκ от 1537 PREP
τῆς  3588 T-GSF
Θαμάρ, Фамарь, 2283 N-PRI
Φάρες Фарес 5329 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἑσρώμ, Есрома, 2074 N-PRI
Ἑσρὼμ Есром 2074 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἀράμ, Арама, 689 N-PRI
4
Ἀρὰμ Арам 689 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἀμιναδάβ, Аминадава, 284 N-PRI
Ἀμιναδὰβ Аминадав 284 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ναασσών, Наасона, 3476 N-PRI
Ναασσὼν Наасон 3476 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Σαλμών, Салмона, 4533 N-PRI
5
Σαλμὼν Салмон 4533 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Βόες Воэса 1016 N-PRI
ἐκ от 1537 PREP
τῆς  3588 T-GSF
Ῥαχάβ, Рахав, 4477 N-PRI
Βόες Воэс 1016 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἰωβὴδ Иовида 5601 N-PRI
ἐκ от 1537 PREP
τῆς  3588 T-GSF
Ῥούθ, Руфи, 4503 N-PRI
Ἰωβὴδ Иовид 5601 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἰεσσαί, Иессея, 2421 N-PRI
6
Ἰεσσαὶ Иессей 2421 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Δαυὶδ Давида 1138 N-PRI
τὸν  3588 T-ASM
βασιλέα. царя. 935 N-ASM
Δαυὶδ Давид 1138 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Σολομῶνα Соломона 4672 N-ASM
ἐκ от 1537 PREP
τῆς  3588 T-GSF
τοῦ  3588 T-GSM
Οὐρίου, Урии, 3774 N-GSM
7
Σολομὼν Соломон 4672 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ῥοβοάμ, Ровоама, 4497 N-PRI
Ῥοβοὰμ Ровоам 4497 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἀβιά, Авию, 7 N-PRI
Ἀβιὰ Авия 7 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἀσάφ, Асафа, 760 N-PRI
8
Ἀσὰφ Асаф 760 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἰωσαφάτ, Иосафата, 2498 N-PRI
Ἰωσαφὰτ Иосафат 2498 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἰωράμ, Иорама, 2496 N-PRI
Ἰωρὰμ Иорам 2496 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ὀζίαν, Озию, 3604 N-ASM
9
Ὀζίας Озия 3604 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἰωαθάμ, Иоафама, 2488 N-PRI
Ἰωαθὰμ Иоафам 2488 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἀχάζ, Ахаза, 881 N-PRI
Ἀχὰζ Ахаз 881 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἑζεκίαν, Езекию, 1478 N-ASM
10
Ἑζεκίας Езекия 1478 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Μανασσῆ, Манассию, 3128 N-ASM
Μανασσῆς Манассия 3128 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἀμώς, Амоса, 301 N-PRI
Ἀμὼς Амос 301 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἰωσίαν, Иосию, 2502 N-ASM
11
Ἰωσίας Иосия 2502 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἰεχονίαν Иехонию 2423 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
ἀδελφοὺς братьев 80 N-APM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἐπὶ до 1909 PREP
τῆς  3588 T-GSF
μετοικεσίας переселения 3350 N-GSF
Βαβυλῶνος. Вавилонского. 897 N-GSF
12
Μετὰ После 3326 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
μετοικεσίαν переселения 3350 N-ASF
Βαβυλῶνος Вавилонского 897 N-GSF
Ἰεχονίας Иехония 2423 N-NSM
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Σαλαθιήλ, Салафиила, 4528 N-PRI
Σαλαθιὴλ Салафиил 4528 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ζοροβαβέλ, Зоровавеля, 2216 N-PRI
13
Ζοροβαβὲλ Зоровавель 2216 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἀβιούδ, Авиуда, 10 N-PRI
Ἀβιοὺδ Авиуд 10 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἐλιακίμ, Елиакима, 1662 N-PRI
Ἐλιακὶμ Елиаким 1662 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἀζώρ, Азора, 107 N-PRI
14
Ἀζὼρ Азор 107 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Σαδώκ, Садока, 4524 N-PRI
Σαδὼκ Садок 4524 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἀχίμ, Ахима, 885 N-PRI
Ἀχὶμ Ахим 885 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἐλιούδ, Елиуда, 1664 N-PRI
15
Ἐλιοὺδ Елиуд 1664 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἐλεάζαρ, Елеазара, 1648 N-PRI
Ἐλεάζαρ Елеазар 1648 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ματθάν, Матфана, 3157 N-PRI
Ματθὰν Матфан 3157 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἰακώβ, Иакова, 2384 N-PRI
16
Ἰακὼβ Иаков 2384 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἰωσὴφ Иосифа 2501 N-PRI
τὸν  3588 T-ASM
ἄνδρα мужа 435 N-ASM
Μαρίας, Марии, 3137 N-GSF
ἐξ из 1537 PREP
ἧς которой 3739 R-GSF
ἐγεννήθη был рождён 1080 V-API-3S
Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM
 3588 T-NSM
λεγόμενος называемый 3004 V-PPP-NSM
Χριστός. Христос. 5547 N-NSM
17
Πᾶσαι Все 3956 A-NPF
οὖν итак 3767 CONJ
αἱ  3588 T-NPF
γενεαὶ поколений 1074 N-NPF
ἀπὸ от 575 PREP
Ἀβραὰμ Авраама 11 N-PRI
ἕως до 2193 ADV
Δαυὶδ Давида 1138 N-PRI
γενεαὶ поколений 1074 N-NPF
δεκατέσσαρες, четырнадцать, 1180 A-NPF
καὶ и 2532 CONJ
ἀπὸ от 575 PREP
Δαυὶδ Давида 1138 N-PRI
ἕως до 2193 ADV
τῆς  3588 T-GSF
μετοικεσίας переселения 3350 N-GSF
Βαβυλῶνος Вавилонского 897 N-GSF
γενεαὶ поколений 1074 N-NPF
δεκατέσσαρες, четырнадцать, 1180 A-NPF
καὶ и 2532 CONJ
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
μετοικεσίας переселения 3350 N-GSF
Βαβυλῶνος Вавилонского 897 N-GSF
ἕως до 2193 ADV
τοῦ  3588 T-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
γενεαὶ поколений 1074 N-NPF
δεκατέσσαρες. четырнадцать. 1180 A-NPF
18
Τοῦ  3588 T-GSM
δὲ Же 1161 CONJ
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
 1510 T-NSF
γένεσις рождение 1078 N-NSF
οὕτως так 3779 ADV
ἦν. было. 3739 V-IAI-3S
μνηστευθείσης Обручённой 3423 V-APP-GSF
τῆς  3588 T-GSF
μητρὸς матери 3384 N-GSF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
Μαρίας Марии 3137 N-GSF
τῷ  3588 T-DSM
Ἰωσήφ, Иосиф, 2501 N-PRI
πρὶν прежде 4250 ADV
 1510 PRT
συνελθεῖν сойтись 4905 V-2AAN
αὐτοὺς их 846 P-APM
εὑρέθη найдена 2147 V-API-3S
ἐν в 1722 PREP
γαστρὶ утробе 1064 N-DSF
ἔχουσα имеющая 2192 V-PAP-NSF
ἐκ от 1537 PREP
πνεύματος Духа 4151 N-GSN
ἁγίου. Святого. 40 A-GSN
19
Ἰωσὴφ Иосиф 2501 N-PRI
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
ἀνὴρ муж 435 N-NSM
αὐτῆς, её, 846 P-GSF
δίκαιος праведный 1342 A-NSM
ὢν который 3739 V-PAP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
μὴ не 3361 PRT-N
θέλων желающий 2309 V-PAP-NSM
αὐτὴν её 846 P-ASF
δειγματίσαι, выставить напоказ, 1165 V-AAN
ἐβουλήθη решился 1014 V-AOI-3S
λάθρᾳ тайно 2977 ADV
ἀπολῦσαι отпустить 630 V-AAN
αὐτήν. её. 846 P-ASF
20
ταῦτα Это 5023 D-APN
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἐνθυμηθέντος замыслившего 1760 V-AOP-GSM
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
ἄγγελος ангел 32 N-NSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
κατ᾽ во 2596 PREP
ὄναρ сне 3677 N-OI
ἐφάνη был явлен 5316 V-2API-3S
αὐτῷ ему 846 P-DSM
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
Ἰωσὴφ Иосиф 2501 N-PRI
υἱὸς сын 5207 N-NSM
Δαυίδ, Давида, 1138 N-PRI
μὴ не 3361 PRT-N
φοβηθῇς сделайся устрашён 5399 V-AOS-2S
παραλαβεῖν забрать 3880 V-2AAN
Μαριὰμ Мариам 3137 N-PRI
τὴν  3588 T-ASF
γυναῖκά жену 1135 N-ASF
σου, твою, 4675 P-2GS
τὸ  3588 T-NSN
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἐν в 1722 PREP
αὐτῇ ней 846 P-DSF
γεννηθὲν рождённое 1080 V-APP-NSN
ἐκ от 1537 PREP
πνεύματός Духа 4151 N-GSN
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
ἁγίου· Святого; 40 A-GSN
21
τέξεται родит 5088 V-FDI-3S
δὲ же 1161 CONJ
υἱὸν Сына 5207 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
καλέσεις назовёшь 2564 V-FAI-2S
τὸ  3588 T-ASN
ὄνομα имя 3686 N-ASN
αὐτοῦ Ему 846 P-GSM
Ἰησοῦν, Иисус, 2424 N-ASM
αὐτὸς Он 846 P-NSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
σώσει спасёт 4982 V-FAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
λαὸν народ 2992 N-ASM
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
ἀπὸ от 575 PREP
τῶν  3588 T-GPF
ἁμαρτιῶν грехов 266 N-GPF
αὐτῶν. его. 846 P-GPM
22
Τοῦτο Это 5124 D-NSN
δὲ же 1161 CONJ
ὅλον всё 3650 A-NSN
γέγονεν сделалось 1096 V-2RAI-3S
ἵνα чтобы 2443 CONJ
πληρωθῇ было исполнено 4137 V-APS-3S
τὸ  3588 T-NSN
ῥηθὲν сказанное 4483 V-APP-NSN
ὑπὸ от 5259 PREP
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
διὰ через 1223 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
προφήτου пророка 4396 N-GSM
λέγοντος, говорящего, 3004 V-PAP-GSM
23
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
 1510 T-NSF
παρθένος дева 3933 N-NSF
ἐν в 1722 PREP
γαστρὶ утробе 1064 N-DSF
ἕξει будет иметь 2192 V-FAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
τέξεται родит 5088 V-FDI-3S
υἱόν, Сына, 5207 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
καλέσουσιν нарекут 2564 V-FAI-3P
τὸ  3588 T-ASN
ὄνομα имя 3686 N-ASN
αὐτοῦ Ему 846 P-GSM
Ἐμμανουήλ, Эммануил, 1694 N-PRI
что 3588 R-NSN
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
μεθερμηνευόμενον переводимое: 3177 V-PPP-NSN
Μεθ᾽ С 3326 PREP
ἡμῶν нами 2257 P-1GP
 3588 T-NSM
θεός. Бог. 2316 N-NSM
24
ἐγερθεὶς Поднявшийся 1453 V-APP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
Ἰωσὴφ Иосиф 2501 N-PRI
ἀπὸ от 575 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
ὕπνου сна 5258 N-GSM
ἐποίησεν сделал 4160 V-AAI-3S
ὡς как 5613 ADV
προσέταξεν приказал 4367 V-AAI-3S
αὐτῷ ему 846 P-DSM
 3588 T-NSM
ἄγγελος ангел 32 N-NSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
παρέλαβεν принял 3880 V-2AAI-3S
τὴν  3588 T-ASF
γυναῖκα жену 1135 N-ASF
αὐτοῦ· его; 846 P-GSM
25
καὶ и 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐγίνωσκεν знал 1097 V-IAI-3S
αὐτὴν её 846 P-ASF
ἕως пока 2193 ADV
οὗ не 3739 R-GSM
ἔτεκεν родила 5088 V-2AAI-3S
υἱόν· Сына; 5207 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἐκάλεσεν назвал 2564 V-AAI-3S
τὸ  3588 T-ASN
ὄνομα имя 3686 N-ASN
αὐτοῦ Ему 846 P-GSM
Ἰησοῦν. Иисус. 2424 N-ASM

Евангелие от Матфея, 1 глава

ТВОЯ ЛЕПТА В СЛУЖЕНИИ

Получили пользу? Поделись ссылкой!


Напоминаем, что номер стиха — это ссылка на сравнение переводов!


© 2016−2024, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.