Библия тека

Сравнение переводов Библии, параллельные ссылки. Работа с номерами Стронга.


Откровение Иоанна
глава 2 стих 20

Сравнение белорусских переводов, параллельные ссылки, текст с номерами Стронга.


СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ


сравнение ссылки стронг

Сравнение переводов: Откровение 2:20 / Откр 2:20

Фильтр: все BJS BBC BBB

Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное.


Але маю крыху супроць цябе, бо ты патураеш жонцы Езавэлі, якая сябе называе прарочыцай, навучаць і зводзіць у зман рабоў Маіх, любаблуднічаць і есьці ідалаахвярнае.


Але маю супроці цябе, што ты дазваляеш жонцы Забэлі, каторая завець сябе прарокаю, вуча й зводзе слугаў Маіх да бязулства й яды абраканага балваном.


Адна́к ма́ю і не́шта су́праць цябе, бо ты дазваля́еш жанчы́не Іезаве́лі, якая сябе называ́е праро́чыцай, навуча́ць і ўво́дзіць у зман рабо́ў Маіх, каб яны жылí распу́сна і е́лі ідалаахвя́рнае.


Але маю супраць цябе крыху, бо ты дазваляеш жанчыне Езабэлі, якая называе сябе прарочыцай, вучы́ць і падманваць слугаў Маіх, [каб яны] жылі распусна і елі ахвяры ідалам.
© 2016−2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.
По всем вопросам, кроме богословских, пишите сюда — biblestudydev@gmail.com. P.S.: Мы ничем не торгуем!