Библия тека

Собрание переводов Библии, толкований, комментариев, словарей.


Деяния апостолов | 7 глава

Подстрочник Винокурова


1
Εἶπεν Сказал 2036 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
ἀρχιερεύς, первосвященник, 749 N-NSM
Εἰ Или 1487 COND
ταῦτα это 5023 D-NPN
οὕτως так 3779 ADV
ἔχει; имеется? 2192 V-PAI-3S
2
Он 3588 T-NSM
δὲ же 1161 CONJ
ἔφη, сказал, 5346 V-IAI-3S
Ἄνδρες Мужи 435 N-VPM
ἀδελφοὶ братья 80 N-VPM
καὶ и 2532 CONJ
πατέρες, отцы, 3962 N-VPM
ἀκούσατε. послушайте. 191 V-AAM-2P
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
τῆς  3588 T-GSF
δόξης славы 1391 N-GSF
ὤφθη был сделан видим 3700 V-API-3S
τῷ  3588 T-DSM
πατρὶ отцу 3962 N-DSM
ἡμῶν нашему 2257 P-1GP
Ἀβραὰμ Аврааму 11 N-PRI
ὄντι сущему 1510 V-PAP-DSM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
Μεσοποταμίᾳ Месопотамии 3318 N-DSF
πρὶν прежде 4250 ADV
чем 1510 PRT
κατοικῆσαι поселиться 2730 V-AAN
αὐτὸν его 846 P-ASM
ἐν в 1722 PREP
Χαρράν, Харране, 5488 N-PRI
3
καὶ и 2532 CONJ
εἶπεν Он сказал 2036 V-2AAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
αὐτόν, нему, 846 P-ASM
Ἔξελθε Выйди 1831 V-2AAM-2S
ἐκ из 1537 PREP
τῆς  3588 T-GSF
γῆς земли́ 1093 N-GSF
σου твоей 4675 P-2GS
καὶ и 2532 CONJ
[ἐκ] из 1537 PREP
τῆς  3588 T-GSF
συγγενείας родни 4772 N-GSF
σου, твоей, 4675 P-2GS
καὶ и 2532 CONJ
δεῦρο сюда 1204 V-PAM-2S
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
γῆν землю 1093 N-ASF
ἣν которую 3739 R-ASF
ἄν  302 PRT
σοι тебе 4671 P-2DS
δείξω. покажу. 1166 V-FAI-1S
4
τότε Тогда 5119 ADV
ἐξελθὼν вышедший 1831 V-2AAP-NSM
ἐκ из 1537 PREP
γῆς земли́ 1093 N-GSF
Χαλδαίων халдеев 5466 N-GPM
κατῴκησεν он поселился 2730 V-AAI-3S
ἐν в 1722 PREP
Χαρράν. Харране. 5488 N-PRI
κἀκεῖθεν И оттуда 2547 ADV-K
μετὰ после 3326 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἀποθανεῖν умереть 599 V-2AAN
τὸν  3588 T-ASM
πατέρα отца 3962 N-ASM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
μετῴκισεν Он переселил 3351 V-AAI-3S
αὐτὸν его 846 P-ASM
εἰς в 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
γῆν землю 1093 N-ASF
ταύτην эту 3778 D-ASF
εἰς в 1519 PREP
ἣν которую 3739 R-ASF
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
νῦν теперь 3568 ADV
κατοικεῖτε, поселяетесь, 2730 V-PAI-2P
5
καὶ и 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἔδωκεν дал Он 1325 V-AAI-3S
αὐτῷ ему 846 P-DSM
κληρονομίαν наследство 2817 N-ASF
ἐν в 1722 PREP
αὐτῇ ней 846 P-DSF
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
βῆμα [на] шаг 968 N-ASN
ποδός, ноги́, 4228 N-GSM
καὶ а 2532 CONJ
ἐπηγγείλατο Он пообещал 1861 V-ADI-3S
δοῦναι дать 1325 V-2AAN
αὐτῷ ему 846 P-DSM
εἰς во 1519 PREP
κατάσχεσιν владение 2697 N-ASF
αὐτὴν её 846 P-ASF
καὶ и 2532 CONJ
τῷ  3588 T-DSN
σπέρματι семени 4690 N-DSN
αὐτοῦ его 846 P-GSM
μετ᾽ после 3326 PREP
αὐτόν, него, 846 P-ASM
οὐκ не 3756 PRT-N
ὄντος сущего 1510 V-PAP-GSN
αὐτῷ [у] него 846 P-DSM
τέκνου. ребёнка. 5043 N-GSN
6
ἐλάλησεν Сказал 2980 V-AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
οὕτως так 3779 ADV
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ὅτι что 3754 CONJ
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
τὸ  3588 T-NSN
σπέρμα семя 4690 N-NSN
αὐτοῦ его 846 P-GSM
πάροικον поселенец 3941 A-NSN
ἐν в 1722 PREP
γῇ земле 1093 N-DSF
ἀλλοτρίᾳ, чужой, 245 A-DSF
καὶ и 2532 CONJ
δουλώσουσιν будут порабощать 1402 V-FAI-3P
αὐτὸ его 846 P-ASN
καὶ и 2532 CONJ
κακώσουσιν будут причинять зло 2559 V-FAI-3P
ἔτη лет 2094 N-APN
τετρακόσια· четыреста; 5071 A-APN
7
καὶ и 2532 CONJ
τὸ  3588 T-ASN
ἔθνος народ 1484 N-ASN
которому 3739 R-DSM
ἐὰν если 1437 COND
δουλεύσουσιν будут рабами 1398 V-FAI-3P
κρινῶ сужу 2919 V-FAI-1S
ἐγώ, Я, 1473 P-1NS
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
μετὰ после 3326 PREP
ταῦτα этого 5023 D-APN
ἐξελεύσονται выйдут 1831 V-FDI-3P
καὶ и 2532 CONJ
λατρεύσουσίν будут служить 3000 V-FAI-3P
μοι Мне 3427 P-1DS
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
τόπῳ месте 5117 N-DSM
τούτῳ. этом. 5129 D-DSM
8
καὶ И 2532 CONJ
ἔδωκεν Он дал 1325 V-AAI-3S
αὐτῷ ему 846 P-DSM
διαθήκην завет 1242 N-ASF
περιτομῆς· обрезания; 4061 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
οὕτως так 3779 ADV
ἐγέννησεν он родил 1080 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἰσαὰκ Исаака 2464 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
περιέτεμεν он обрезал 4059 V-2AAI-3S
αὐτὸν его 846 P-ASM
τῇ  3588 T-DSF
ἡμέρᾳ [в] день 2250 N-DSF
τῇ  3588 T-DSF
ὀγδόῃ, восьмой, 3590 A-DSF
καὶ и 2532 CONJ
Ἰσαὰκ Исаак 2464 N-PRI
τὸν  3588 T-ASM
Ἰακώβ, Иакова, 2384 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
Ἰακὼβ Иаков 2384 N-PRI
τοὺς  3588 T-APM
δώδεκα двенадцать 1427 A-NUI
πατριάρχας. патриархов. 3966 N-APM
9
Καὶ И 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
πατριάρχαι патриархи 3966 N-NPM
ζηλώσαντες приревновавшие 2206 V-AAP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
Ἰωσὴφ Иосифа 2501 N-PRI
ἀπέδοντο отдали 591 V-2AMI-3P
εἰς в 1519 PREP
Αἴγυπτον· Египет; 125 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἦν был 3739 V-IAI-3S
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
μετ᾽ с 3326 PREP
αὐτοῦ, ним, 846 P-GSM
10
καὶ и 2532 CONJ
ἐξείλατο изъял 1807 V-AMI-3S
αὐτὸν его 846 P-ASM
ἐκ из 1537 PREP
πασῶν всех 3956 A-GPF
τῶν  3588 T-GPF
θλίψεων тягот 2347 N-GPF
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἔδωκεν дал 1325 V-AAI-3S
αὐτῷ ему 846 P-DSM
χάριν благодать 5485 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
σοφίαν мудрость 4678 N-ASF
ἐναντίον перед 1726 ADV
Φαραὼ Фараоном 5328 N-PRI
βασιλέως царём 935 N-GSM
Αἰγύπτου, Египта, 125 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
κατέστησεν поставил 2525 V-AAI-3S
αὐτὸν его 846 P-ASM
ἡγούμενον ведущего 2233 V-PNP-ASM
ἐπ᾽ над 1909 PREP
Αἴγυπτον Египтом 125 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
[ἐφ᾽] над 1909 PREP
ὅλον всем 3650 A-ASM
τὸν  3588 T-ASM
οἶκον домом 3624 N-ASM
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
11
ἦλθεν Пришёл 2064 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
λιμὸς голод 3042 N-NSM
ἐφ᾽ на 1909 PREP
ὅλην весь 3650 A-ASF
τὴν  3588 T-ASF
Αἴγυπτον Египет 125 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
Χανάαν Ханаан 5477 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
θλῖψις бедствие 2347 N-NSF
μεγάλη, великое, 3173 A-NSF
καὶ и 2532 CONJ
οὐχ не 3756 PRT-N
ηὕρισκον находили 2147 V-IAI-3P
χορτάσματα пропитание 5527 N-APN
οἱ  3588 T-NPM
πατέρες отцы 3962 N-NPM
ἡμῶν. наши. 2257 P-1GP
12
ἀκούσας Услышавший 191 V-AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
Ἰακὼβ Иаков 2384 N-PRI
ὄντα сущее 1510 V-PAP-APN
σιτία зерно 4621 N-APN
εἰς в 1519 PREP
Αἴγυπτον Египет 125 N-ASF
ἐξαπέστειλεν отослал 1821 V-AAI-3S
τοὺς  3588 T-APM
πατέρας отцов 3962 N-APM
ἡμῶν наших 2257 P-1GP
πρῶτον· [в] первый [раз]; 4412 ADV-S
13
καὶ и 2532 CONJ
ἐν во 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
δευτέρῳ второй [раз] 1208 A-DSM
ἀνεγνωρίσθη сделался узнаваем 319 V-API-3S
Ἰωσὴφ Иосиф 2501 N-PRI
τοῖς  3588 T-DPM
ἀδελφοῖς братьям 80 N-DPM
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
φανερὸν явный 5318 A-NSN
ἐγένετο сделался 1096 V-2ADI-3S
τῷ  3588 T-DSM
Φαραὼ фараону 5328 N-PRI
τὸ  3588 T-NSN
γένος род 1085 N-NSN
[τοῦ]  3588 T-GSM
Ἰωσήφ. Иосифа. 2501 N-PRI
14
ἀποστείλας Пославший 649 V-AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
Ἰωσὴφ Иосиф 2501 N-PRI
μετεκαλέσατο призвал 3333 V-AMI-3S
Ἰακὼβ Иакова 2384 N-PRI
τὸν  3588 T-ASM
πατέρα отца 3962 N-ASM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
πᾶσαν всю 3956 A-ASF
τὴν  3588 T-ASF
συγγένειαν родню 4772 N-ASF
ἐν в 1722 PREP
ψυχαῖς душах 5590 N-DPF
ἑβδομήκοντα семидесяти 1440 A-NUI
πέντε, пяти, 4002 A-NUI
15
καὶ и 2532 CONJ
κατέβη сошёл 2597 V-2AAI-3S
Ἰακὼβ Иаков 2384 N-PRI
εἰς в 1519 PREP
Αἴγυπτον. Египет. 125 N-ASF
καὶ И 2532 CONJ
ἐτελεύτησεν скончался 5053 V-AAI-3S
αὐτὸς сам 846 P-NSM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
πατέρες отцы 3962 N-NPM
ἡμῶν, наши, 2257 P-1GP
16
καὶ и 2532 CONJ
μετετέθησαν они были переложены 3346 V-API-3P
εἰς в 1519 PREP
Συχὲμ Сихем 4966 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
ἐτέθησαν они были положены 5087 V-API-3P
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
μνήματι гробнице 3418 N-DSN
которую 3739 R-DSN
ὠνήσατο купил 5608 V-ADI-3S
Ἀβραὰμ Авраам 11 N-PRI
τιμῆς ценой 5092 N-GSF
ἀργυρίου серебра 694 N-GSN
παρὰ у 3844 PREP
τῶν  3588 T-GPM
υἱῶν сыновей 5207 N-GPM
Ἑμμὼρ Эммора 1697 N-PRI
ἐν в 1722 PREP
Συχέμ. Сихеме. 4966 N-PRI
17
Καθὼς Как 2531 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἤγγιζεν приближалось 1448 V-IAI-3S
 3588 T-NSM
χρόνος время 5550 N-NSM
τῆς  3588 T-GSF
ἐπαγγελίας обещания 1860 N-GSF
ἧς которого 3739 R-GSF
ὡμολόγησεν пообещал 3670 V-AAI-3S
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
τῷ  3588 T-DSM
Ἀβραάμ, Аврааму, 11 N-PRI
ηὔξησεν вырос 837 V-AAI-3S
 3588 T-NSM
λαὸς народ 2992 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐπληθύνθη был умножен 4129 V-API-3S
ἐν в 1722 PREP
Αἰγύπτῳ, Египте, 125 N-DSF
18
ἄχρι до 891 ADV
οὗ которого [времени] 3739 R-GSM
ἀνέστη восстал 450 V-2AAI-3S
βασιλεὺς царь 935 N-NSM
ἕτερος другой 2087 A-NSM
[ἐπ᾽ над 1909 PREP
Αἴγυπτον] Египтом 125 N-ASF
ὃς который 3739 R-NSM
οὐκ не 3756 PRT-N
ᾔδει знал 1492 V-2LAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Ἰωσήφ. Иосифа. 2501 N-PRI
19
οὗτος Этот 3778 D-NSM
κατασοφισάμενος употребивший ухищрение против 2686 V-ADP-NSM
τὸ  3588 T-ASN
γένος рода 1085 N-ASN
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
ἐκάκωσεν причинил зло 2559 V-AAI-3S
τοὺς  3588 T-APM
πατέρας отцам 3962 N-APM
[ἡμῶν] нашим 2257 P-1GP
τοῦ  3588 T-GSM
ποιεῖν [чтобы] делать 4160 V-PAN
τὰ  3588 T-APN
βρέφη младенцев 1025 N-APN
ἔκθετα выброшенных 1570 A-APN
αὐτῶν их 846 P-GPM
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
μὴ не 3361 PRT-N
ζῳογονεῖσθαι. оставаться в живых. 2225 V-PPN
20
ἐν В 1722 PREP
которое 3739 R-DSM
καιρῷ время 2540 N-DSM
ἐγεννήθη был рождён 1080 V-API-3S
Μωϋσῆς, Моисей, 3475 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
ἦν был 3739 V-IAI-3S
ἀστεῖος прекрасен 791 A-NSM
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ· [для] Бога; 2316 N-DSM
ὃς который 3739 R-NSM
ἀνετράφη был вскормлен 397 V-2API-3S
μῆνας месяца 3376 N-APM
τρεῖς три 5140 A-APM
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
οἴκῳ доме 3624 N-DSM
τοῦ  3588 T-GSM
πατρός· отца; 3962 N-GSM
21
ἐκτεθέντος выброшенного 1620 V-APP-GSM
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἀνείλατο подняла 337 V-AMI-3S
αὐτὸν его 846 P-ASM
 1510 T-NSF
θυγάτηρ дочь 2364 N-NSF
Φαραὼ фараона 5328 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
ἀνεθρέψατο вскормила 397 V-AMI-3S
αὐτὸν его 846 P-ASM
ἑαυτῇ себе 1438 F-3DSF
εἰς в 1519 PREP
υἱόν. сына. 5207 N-ASM
22
καὶ И 2532 CONJ
ἐπαιδεύθη был воспитан 3811 V-API-3S
Μωϋσῆς Моисей 3475 N-NSM
[ἐν] во 1722 PREP
πάσῃ всей 3956 A-DSF
σοφίᾳ мудрости 4678 N-DSF
Αἰγυπτίων, Египтян, 124 A-GPM
ἦν был 3739 V-IAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
δυνατὸς сильный 1415 A-NSM
ἐν в 1722 PREP
λόγοις словах 3056 N-DPM
καὶ и 2532 CONJ
ἔργοις делах 2041 N-DPN
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
23
Ὡς Как 5613 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἐπληροῦτο исполнилось 4137 V-IPI-3S
αὐτῷ ему 846 P-DSM
τεσσερακονταετὴς сорокалетнее 5063 A-NSM
χρόνος, время, 5550 N-NSM
ἀνέβη взошло 305 V-2AAI-3S
ἐπὶ на 1909 PREP
τὴν  3588 T-ASF
καρδίαν сердце 2588 N-ASF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἐπισκέψασθαι присмотреть 1980 V-ADN
τοὺς  3588 T-APM
ἀδελφοὺς братьев 80 N-APM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
τοὺς  3588 T-APM
υἱοὺς сыновей 5207 N-APM
Ἰσραήλ. Израиля. 2474 N-PRI
24
καὶ И 2532 CONJ
ἰδών увидевший 1492 V-2AAP-NSM
τινα кого-то 5100 X-ASM
ἀδικούμενον обижаемого 91 V-PPP-ASM
ἠμύνατο он защитил 292 V-ADI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἐποίησεν сделал 4160 V-AAI-3S
ἐκδίκησιν взыскание 1557 N-ASF
τῷ  3588 T-DSM
καταπονουμένῳ [за] мучимого 2669 V-PPP-DSM
πατάξας поразивший 3960 V-AAP-NSM
τὸν  3588 T-ASM
Αἰγύπτιον. Египтянина. 124 A-ASM
25
ἐνόμιζεν Он считал 3543 V-IAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
συνιέναι понимать 4920 V-PAN
τοὺς  3588 T-APM
ἀδελφοὺς братьев 80 N-APM
[αὐτοῦ] его 846 P-GSM
ὅτι что 3754 CONJ
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
διὰ через 1223 PREP
χειρὸς руку 5495 N-GSF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
δίδωσιν даёт 1325 V-PAI-3S
σωτηρίαν спасение 4991 N-ASF
αὐτοῖς, им, 846 P-DPM
οἱ они 3588 T-NPM
δὲ же 1161 CONJ
οὐ не 3739 PRT-N
συνῆκαν. поняли. 4920 V-AAI-3P
26
τῇ  3588 T-DSF
τε  5037 PRT
ἐπιούσῃ [В] наступающий 1966 V-PAP-DSF
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
ὤφθη был сделан видим 3700 V-API-3S
αὐτοῖς им 846 P-DPM
μαχομένοις дерущимся 3164 V-PNP-DPM
καὶ и 2532 CONJ
συνήλλασσεν переиначивал 4900 V-IAI-3S
αὐτοὺς их 846 P-APM
εἰς в 1519 PREP
εἰρήνην мир 1515 N-ASF
εἰπών, сказавший, 2036 V-2AAP-NSM
Ἄνδρες, Мужи, 435 N-VPM
ἀδελφοί братья 80 N-NPM
ἐστε· вы есть; 1510 V-PAI-2P
ἱνατί зачем 2444 ADV-I
ἀδικεῖτε обижаете 91 V-PAI-2P
ἀλλήλους; друг друга? 240 C-APM
27
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
ἀδικῶν обижающий 94 V-PAP-NSM
τὸν  3588 T-ASM
πλησίον ближнего 4139 ADV
ἀπώσατο оттолкнул 683 V-ADI-3S
αὐτὸν его 846 P-ASM
εἰπών, сказавший, 2036 V-2AAP-NSM
Τίς Кто 5100 I-NSM
σε тебя 4571 P-2AS
κατέστησεν поставил 2525 V-AAI-3S
ἄρχοντα начальника 758 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
δικαστὴν судью 1348 N-ASM
ἐφ᾽ над 1909 PREP
ἡμῶν; нами? 2257 P-1GP
28
μὴ Не 3361 PRT-N
ἀνελεῖν убить [ли] 337 V-2AAN
με меня 3165 P-1AS
σὺ ты 4771 P-2NS
θέλεις желаешь 2309 V-PAI-2S
ὃν каким 3739 R-ASM
τρόπον образом 5158 N-ASM
ἀνεῖλες ты убил 337 V-2AAI-2S
ἐχθὲς вчера 5504 ADV
τὸν  3588 T-ASM
Αἰγύπτιον; Египтянина? 124 A-ASM
29
ἔφυγεν Убежал 5343 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
Μωϋσῆς Моисей 3475 N-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
λόγῳ слове 3056 N-DSM
τούτῳ, этом, 5129 D-DSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐγένετο сделался 1096 V-2ADI-3S
πάροικος поселенец 3941 A-NSM
ἐν в 1722 PREP
γῇ земле 1093 N-DSF
Μαδιάμ, Мадиам, 3099 N-PRI
οὗ где 3739 ADV
ἐγέννησεν родил 1080 V-AAI-3S
υἱοὺς сыновей 5207 N-APM
δύο. двух. 1417 A-NUI
30
Καὶ И 2532 CONJ
πληρωθέντων исполненных 4137 V-APP-GPN
ἐτῶν лет 2094 N-GPN
τεσσεράκοντα сорока́ 5062 A-NUI
ὤφθη был сделан видим 3700 V-API-3S
αὐτῷ ему 846 P-DSM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ἐρήμῳ пустыне 2048 A-DSF
τοῦ  3588 T-GSN
ὄρους горы́ 3735 N-GSN
Σινᾶ Синай 4614 N-PRI
ἄγγελος ангел 32 N-NSM
ἐν в 1722 PREP
φλογὶ пламени 5395 N-DSF
πυρὸς огня 4442 N-GSN
βάτου. терновника. 942 N-GSF
31
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
Μωϋσῆς Моисей 3475 N-NSM
ἰδὼν увидевший 1492 V-2AAP-NSM
ἐθαύμαζεν удивлялся 2296 V-AAI-3S
τὸ  3588 T-ASN
ὅραμα· виде́нию; 3705 N-ASN
προσερχομένου подходящего 4334 V-PNP-GSM
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοῦ его 846 P-GSM
κατανοῆσαι поглядеть 2657 V-AAN
ἐγένετο сделался 1096 V-2ADI-3S
φωνὴ голос 5456 N-NSF
κυρίου, Го́спода, 2962 N-GSM
32
Ἐγὼ Я 1473 P-1NS
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
τῶν  3588 T-GPM
πατέρων отцов 3962 N-GPM
σου, твоих, 4675 P-2GS
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
Ἀβραὰμ Авраама 11 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
Ἰσαὰκ Исаака 2464 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
Ἰακώβ. Иакова. 2384 N-PRI
ἔντρομος Трепетен 1790 A-NSM
δὲ же 1161 CONJ
γενόμενος сделавшийся 1096 V-2ADP-NSM
Μωϋσῆς Моисей 3475 N-NSM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐτόλμα осмеливался 5111 V-IAI-3S
κατανοῆσαι. поглядеть. 2657 V-AAN
33
εἶπεν Сказал 2036 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
αὐτῷ ему 846 P-DSM
 3588 T-NSM
κύριος, Господь, 2962 N-NSM
Λῦσον Развяжи 3089 V-AAM-2S
τὸ  3588 T-ASN
ὑπόδημα обувь 5266 N-ASN
τῶν  3588 T-GPM
ποδῶν ног 4228 N-GPM
σου, твоих, 4675 P-2GS
 3588 T-NSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
τόπος место 5117 N-NSM
ἐφ᾽ на 1909 PREP
котором 3739 R-DSM
ἕστηκας стоишь 2476 V-RAI-2S
γῆ земля 1093 N-NSF
ἁγία святая 40 A-NSF
ἐστίν. есть. 1510 V-PAI-3S
34
ἰδὼν Увидевший 1492 V-2AAP-NSM
εἶδον Я увидел 1492 V-2AAI-1S
τὴν  3588 T-ASF
κάκωσιν бедствие 2561 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
λαοῦ народа 2992 N-GSM
μου Моего 3450 P-1GS
τοῦ которого 3588 T-GSM
ἐν в 1722 PREP
Αἰγύπτῳ, Египте, 125 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
τοῦ  3588 T-GSM
στεναγμοῦ стон 4726 N-GSM
αὐτῶν их 846 P-GPM
ἤκουσα, Я услышал, 191 V-AAI-1S
καὶ и 2532 CONJ
κατέβην Я сошёл 2597 V-2AAI-1S
ἐξελέσθαι изъять 1807 V-2AMN
αὐτούς· их; 846 P-APM
καὶ и 2532 CONJ
νῦν теперь 3568 ADV
δεῦρο [иди] сюда 1204 V-PAM-2S
ἀποστείλω пошлю 649 V-AAS-1S
σε тебя 4571 P-2AS
εἰς в 1519 PREP
Αἴγυπτον. Египет. 125 N-ASF
35
Τοῦτον Этого 5126 D-ASM
τὸν  3588 T-ASM
Μωϋσῆν, Моисея, 3475 N-ASM
ὃν [от] которого 3739 R-ASM
ἠρνήσαντο они отказались 720 V-ADI-3P
εἰπόντες, сказавшие, 2036 V-2AAP-NPM
Τίς Кто 5100 I-NSM
σε тебя 4571 P-2AS
κατέστησεν поставил 2525 V-AAI-3S
ἄρχοντα начальника 758 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
δικαστήν; судью? 1348 N-ASM
τοῦτον Этого 5126 D-ASM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
[καὶ] и 2532 CONJ
ἄρχοντα начальника 758 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
λυτρωτὴν освободителя 3086 N-ASM
ἀπέσταλκεν послал 649 V-RAI-3S
σὺν с 4862 PREP
χειρὶ рукой 5495 N-DSF
ἀγγέλου ангела 32 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
ὀφθέντος сделанного видимого 3700 V-APP-GSM
αὐτῷ ему 846 P-DSM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
βάτῳ. терновнике. 942 N-DSF
36
οὗτος Этот 3778 D-NSM
ἐξήγαγεν вывел 1806 V-2AAI-3S
αὐτοὺς их 846 P-APM
ποιήσας сделавший 4160 V-AAP-NSM
τέρατα чудеса 5059 N-APN
καὶ и 2532 CONJ
σημεῖα знамения 4592 N-APN
ἐν в 1722 PREP
γῇ земле 1093 N-DSF
Αἰγύπτῳ Египте 125 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
Ἐρυθρᾷ Красном 2063 A-DSF
Θαλάσσῃ Море 2281 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ἐρήμῳ пустыне 2048 A-DSF
ἔτη лет 2094 N-APN
τεσσεράκοντα. сорок. 5062 A-NUI
37
οὗτός Этот 3778 D-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
 3588 T-NSM
Μωϋσῆς Моисей 3475 N-NSM
 3588 T-NSM
εἴπας сказавший 2036 V-2AAP-NSM
τοῖς  3588 T-DPM
υἱοῖς сыновьям 5207 N-DPM
Ἰσραήλ, Израиля, 2474 N-PRI
Προφήτην Пророка 4396 N-ASM
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
ἀναστήσει воздвигнет 450 V-FAI-3S
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἐκ из 1537 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ἀδελφῶν братьев 80 N-GPM
ὑμῶν ваших 5216 P-2GP
ὡς как 5613 ADV
ἐμέ. меня. 1691 P-1AS
38
οὗτός Этот 3778 D-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
 3588 T-NSM
γενόμενος сделавшийся 1096 V-2ADP-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ἐκκλησίᾳ собрании 1577 N-DSF
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ἐρήμῳ пустыне 2048 A-DSF
μετὰ с 3326 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
ἀγγέλου ангелом 32 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
λαλοῦντος говорящим 2980 V-PAP-GSM
αὐτῷ ему 846 P-DSM
ἐν на 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ὄρει горе́ 3735 N-DSN
Σινᾶ Синай 4614 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
τῶν  3588 T-GPM
πατέρων [из] отцов 3962 N-GPM
ἡμῶν, наших, 2257 P-1GP
ὃς который 3739 R-NSM
ἐδέξατο принял 1209 V-ADI-3S
λόγια слова́ 3051 N-APN
ζῶντα живущие 2198 V-PAP-APN
δοῦναι [чтобы] дать 1325 V-2AAN
ἡμῖν, нам, 2254 P-1DP
39
которому 3739 R-DSM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἠθέλησαν пожелали 2309 V-AAI-3P
ὑπήκοοι послушные 5255 A-NPM
γενέσθαι сделаться 1096 V-2ADN
οἱ  3588 T-NPM
πατέρες отцы 3962 N-NPM
ἡμῶν наши 2257 P-1GP
ἀλλὰ но 235 CONJ
ἀπώσαντο оттолкнули 683 V-ADI-3P
καὶ и 2532 CONJ
ἐστράφησαν повернулись 4762 V-2API-3P
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
καρδίαις сердцах 2588 N-DPF
αὐτῶν их 846 P-GPM
εἰς в 1519 PREP
Αἴγυπτον, Египет, 125 N-ASF
40
εἰπόντες сказавшие 2036 V-2AAP-NPM
τῷ  3588 T-DSM
Ἀαρών, Аарону, 2 N-PRI
Ποίησον Сделай 4160 V-AAM-2S
ἡμῖν нам 2254 P-1DP
θεοὺς богов 2316 N-APM
οἳ которые 3588 R-NPM
προπορεύσονται пойдут перед 4313 V-FDI-3P
ἡμῶν· нами; 2257 P-1GP
 3588 T-NSM
γὰρ ведь 1063 CONJ
Μωϋσῆς Моисей 3475 N-NSM
οὗτος, этот, 3778 D-NSM
ὃς который 3739 R-NSM
ἐξήγαγεν вывел 1806 V-2AAI-3S
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
ἐκ из 1537 PREP
γῆς земли́ 1093 N-GSF
Αἰγύπτου, Египта, 125 N-GSF
οὐκ не 3756 PRT-N
οἴδαμεν знаем 1492 V-RAI-1P
τί что 5100 I-NSN
ἐγένετο сделалось 1096 V-2ADI-3S
αὐτῷ. ему. 846 P-DSM
41
καὶ И 2532 CONJ
ἐμοσχοποίησαν они сделали тельца 3447 V-AAI-3P
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
ἐκείναις те 1565 D-DPF
καὶ и 2532 CONJ
ἀνήγαγον они вознесли 321 V-2AAI-3P-ATT
θυσίαν жертву 2378 N-ASF
τῷ  3588 T-DSN
εἰδώλῳ, идолу, 1497 N-DSN
καὶ и 2532 CONJ
εὐφραίνοντο они веселились 2165 V-IPI-3P
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPN
ἔργοις делах 2041 N-DPN
τῶν  3588 T-GPF
χειρῶν рук 5495 N-GPF
αὐτῶν. их. 846 P-GPM
42
ἔστρεψεν Повернулся 4762 V-AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
παρέδωκεν передал 3860 V-AAI-3S
αὐτοὺς их 846 P-APM
λατρεύειν служить 3000 V-PAN
τῇ  3588 T-DSF
στρατιᾷ воинству 4756 N-DSF
τοῦ  3588 T-GSM
οὐρανοῦ, неба, 3772 N-GSM
καθὼς как 2531 ADV
γέγραπται написано 1125 V-RPI-3S
ἐν в 1722 PREP
βίβλῳ книге 976 N-DSF
τῶν  3588 T-GPM
προφητῶν, пророков, 4396 N-GPM
Μὴ Не 3361 PRT-N
σφάγια закланных животных 4968 N-APN
καὶ и 2532 CONJ
θυσίας жертвы 2378 N-APF
προσηνέγκατέ вы принесли 4374 V-AAI-2P
μοι Мне 3427 P-1DS
ἔτη [за] лет 2094 N-APN
τεσσεράκοντα сорок 5062 A-NUI
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ἐρήμῳ, пустыне, 2048 A-DSF
οἶκος дом 3624 N-NSM
Ἰσραήλ; Израиль? 2474 N-PRI
43
καὶ И 2532 CONJ
ἀνελάβετε вы взяли 353 V-2AAI-2P
τὴν  3588 T-ASF
σκηνὴν шатёр 4633 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
Μολὸχ Молоха 3434 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
τὸ  3588 T-ASN
ἄστρον звезду 798 N-ASN
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ бога 2316 N-GSM
[ὑμῶν] вашего 5216 P-2GP
Ῥαιφάν, Рефана, 4481 N-PRI
τοὺς  3588 T-APM
τύπους изображения 5179 N-APM
οὓς которые 3775 R-APM
ἐποιήσατε вы сделали 4160 V-AAI-2P
προσκυνεῖν [чтобы] поклоняться 4352 V-PAN
αὐτοῖς· им; 846 P-DPM
καὶ и 2532 CONJ
μετοικιῶ переселю 3351 V-FAI-1S-ATT
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
ἐπέκεινα по ту сторону 1900 ADV
Βαβυλῶνος. Вавилона. 897 N-GSF
44
 1510 T-NSF
σκηνὴ Шатёр 4633 N-NSF
τοῦ  3588 T-GSN
μαρτυρίου свидетельства 3142 N-GSN
ἦν был 3739 V-IAI-3S
τοῖς  3588 T-DPM
πατράσιν [у] отцов 3962 N-DPM
ἡμῶν наших 2257 P-1GP
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
ἐρήμῳ, пустыне, 2048 A-DSF
καθὼς как 2531 ADV
διετάξατο распорядился 1299 V-AMI-3S
 3588 T-NSM
λαλῶν Говорящий 2980 V-PAP-NSM
τῷ  3588 T-DSM
Μωϋσῇ Моисею 3475 N-DSM
ποιῆσαι сделать 4160 V-AAN
αὐτὴν его 846 P-ASF
κατὰ по 2596 PREP
τὸν  3588 T-ASM
τύπον образу 5179 N-ASM
ὃν который 3739 R-ASM
ἑωράκει, он увидел, 3708 V-LAI-3S-ATT
45
ἣν который 3739 R-ASF
καὶ и 2532 CONJ
εἰσήγαγον ввели 1521 V-2AAI-3P
διαδεξάμενοι принявшие 1237 V-ADP-NPM
οἱ  3588 T-NPM
πατέρες отцы 3962 N-NPM
ἡμῶν наши 2257 P-1GP
μετὰ с 3326 PREP
Ἰησοῦ Иисусом 2424 N-GSM
ἐν во 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
κατασχέσει владении 2697 N-DSF
τῶν  3588 T-GPN
ἐθνῶν народов 1484 N-GPN
ὧν которых 3739 R-GPN
ἐξῶσεν вытолкнул 1856 V-AAI-3S
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἀπὸ от 575 PREP
προσώπου лица́ 4383 N-GSN
τῶν  3588 T-GPM
πατέρων отцов 3962 N-GPM
ἡμῶν наших 2257 P-1GP
ἕως до 2193 ADV
τῶν  3588 T-GPF
ἡμερῶν дней 2250 N-GPF
Δαυίδ, Давида, 1138 N-PRI
46
ὃς который 3739 R-NSM
εὗρεν нашёл 2147 V-2AAI-3S
χάριν благодать 5485 N-ASF
ἐνώπιον перед 1799 ADV
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Богом 2316 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ᾐτήσατο попросил 154 V-AMI-3S
εὑρεῖν найти 2147 V-2AAN
σκήνωμα обиталище 4638 N-ASN
τῷ  3588 T-DSM
οἴκῳ [в] доме 3624 N-DSM
Ἰακώβ. Иакова. 2384 N-PRI
47
Σολομῶν Соломон 4672 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
οἰκοδόμησεν построил 3618 V-AAI-3S
αὐτῷ Ему 846 P-DSM
οἶκον. дом. 3624 N-ASM
48
ἀλλ᾽ Но 235 CONJ
οὐχ не 3756 PRT-N
 3588 T-NSM
ὕψιστος Высочайший 5310 A-NSM-S
ἐν в 1722 PREP
χειροποιήτοις рукотворном 5499 A-DPM
κατοικεῖ· обитает; 2730 V-PAI-3S
καθὼς как 2531 ADV
 3588 T-NSM
προφήτης пророк 4396 N-NSM
λέγει, говорит, 3004 V-PAI-3S
49
 3588 T-NSM
οὐρανός Небо 3772 N-NSM
μοι Мне 3427 P-1DS
θρόνος, престол, 2362 N-NSM
 1510 T-NSF
δὲ же 1161 CONJ
γῆ земля 1093 N-NSF
ὑποπόδιον подножие 5286 N-NSN
τῶν  3588 T-GPM
ποδῶν ног 4228 N-GPM
μου· Моих; 3450 P-1GS
ποῖον каковой 4169 I-ASM
οἶκον дом 3624 N-ASM
οἰκοδομήσετέ построите 3618 V-FAI-2P
μοι, Мне, 3427 P-1DS
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
κύριος, Господь, 2962 N-NSM
или 1510 PRT
τίς какое 5100 I-NSM
τόπος место 5117 N-NSM
τῆς  3588 T-GSF
καταπαύσεώς покоя 2663 N-GSF
μου; Моего? 3450 P-1GS
50
οὐχὶ [Разве] не 3780 PRT-I
 1510 T-NSF
χείρ рука 5495 N-NSF
μου Моя 3450 P-1GS
ἐποίησεν сделала 4160 V-AAI-3S
ταῦτα это 5023 D-APN
πάντα; всё? 3956 A-APN
51
Σκληροτράχηλοι Жёсткошеие 4644 A-VPM
καὶ и 2532 CONJ
ἀπερίτμητοι необрезанные 564 A-VPM
καρδίαις сердцами 2588 N-DPF
καὶ и 2532 CONJ
τοῖς  3588 T-DPN
ὠσίν, ушами, 1510 N-DPN
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
ἀεὶ всегда 104 ADV
τῷ  3588 T-DSN
πνεύματι Духу 4151 N-DSN
τῷ  3588 T-DSN
ἁγίῳ Святому 40 A-DSN
ἀντιπίπτετε, противитесь, 496 V-PAI-2P
ὡς как 5613 ADV
οἱ  3588 T-NPM
πατέρες отцы 3962 N-NPM
ὑμῶν ваши 5216 P-2GP
καὶ и 2532 CONJ
ὑμεῖς. вы. 5210 P-2NP
52
τίνα Кого 5100 I-ASM
τῶν  3588 T-GPM
προφητῶν [из] пророков 4396 N-GPM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐδίωξαν подвергли преследованиям 1377 V-AAI-3P
οἱ  3588 T-NPM
πατέρες отцы 3962 N-NPM
ὑμῶν; ваши? 5216 P-2GP
καὶ И 2532 CONJ
ἀπέκτειναν они убили 615 V-AAI-3P
τοὺς  3588 T-APM
προκαταγγείλαντας предвозвестивших 4293 V-AAP-APM
περὶ о 4012 PREP
τῆς  3588 T-GSF
ἐλεύσεως приходе 1660 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSM
δικαίου Праведного 1342 A-GSM
οὗ Которого 3739 R-GSM
νῦν теперь 3568 ADV
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
προδόται предатели 4273 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
φονεῖς убийцы 5406 N-NPM
ἐγένεσθε, сделались, 1096 V-2ADI-2P
53
οἵτινες те, которые 3748 R-NPM
ἐλάβετε взяли 2983 V-2AAI-2P
τὸν  3588 T-ASM
νόμον закон 3551 N-ASM
εἰς в 1519 PREP
διαταγὰς распоряжениях 1296 N-APF
ἀγγέλων, ангелов, 32 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐφυλάξατε. сохранили. 5442 V-AAI-2P
54
Ἀκούοντες Слышащие 191 V-PAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ταῦτα это 5023 D-APN
διεπρίοντο они разрывались 1282 V-IPI-3P
ταῖς  3588 T-DPF
καρδίαις сердцами 2588 N-DPF
αὐτῶν их 846 P-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ἔβρυχον они скрежетали 1031 V-IAI-3P
τοὺς  3588 T-APM
ὀδόντας зубами 3599 N-APM
ἐπ᾽ на 1909 PREP
αὐτόν. него. 846 P-ASM
55
ὑπάρχων Пребывающий 5225 V-PAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
πλήρης полный 4134 A-NSM
πνεύματος Духа 4151 N-GSN
ἁγίου Святого 40 A-GSN
ἀτενίσας впившийся глазами 816 V-AAP-NSM
εἰς в 1519 PREP
τὸν  3588 T-ASM
οὐρανὸν небо 3772 N-ASM
εἶδεν он увидел 1492 V-2AAI-3S
δόξαν славу 1391 N-ASF
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
Ἰησοῦν Иисуса 2424 N-ASM
ἑστῶτα стоящего 2476 V-RAP-ASM
ἐκ с 1537 PREP
δεξιῶν справой [стороны́] 1188 A-GPM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ, [от] Бога, 2316 N-GSM
56
καὶ и 2532 CONJ
εἶπεν, он сказал, 2036 V-2AAI-3S
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
θεωρῶ вижу 2334 V-PAI-1S
τοὺς  3588 T-APM
οὐρανοὺς небеса 3772 N-APM
διηνοιγμένους раскрытые 1272 V-RPP-APM
καὶ и 2532 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
υἱὸν Сына 5207 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
ἀνθρώπου человека 444 N-GSM
ἐκ с 1537 PREP
δεξιῶν справой [стороны́] 1188 A-GPM
ἑστῶτα стоящего 2476 V-RAP-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ. [от] Бога. 2316 N-GSM
57
κράξαντες Закричавшие 2896 V-AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
φωνῇ голосом 5456 N-DSF
μεγάλῃ громким 3173 A-DSF
συνέσχον они заткнули 4912 V-2AAI-3P
τὰ  3588 T-APN
ὦτα уши 3775 N-APN
αὐτῶν, их, 846 P-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ὥρμησαν они устремились 3729 V-AAI-3P
ὁμοθυμαδὸν единодушно 3661 ADV
ἐπ᾽ на 1909 PREP
αὐτόν, него, 846 P-ASM
58
καὶ и 2532 CONJ
ἐκβαλόντες выбросившие 1544 V-2AAP-NPM
ἔξω вне 1854 ADV
τῆς  3588 T-GSF
πόλεως го́рода 4172 N-GSF
ἐλιθοβόλουν. они побивали камнями. 3036 V-IAI-3P
καὶ И 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
μάρτυρες свидетели 3144 N-NPM
ἀπέθεντο отложили 659 V-2AMI-3P
τὰ  3588 T-APN
ἱμάτια одежды 2440 N-APN
αὐτῶν их 846 P-GPM
παρὰ у 3844 PREP
τοὺς  3588 T-APM
πόδας ног 4228 N-APM
νεανίου юноши 3494 N-GSM
καλουμένου называемого 2564 V-PPP-GSM
Σαύλου. Савлом. 4569 N-GSM
59
καὶ И 2532 CONJ
ἐλιθοβόλουν они побивали камнями 3036 V-IAI-3P
τὸν  3588 T-ASM
Στέφανον Стефана 4735 N-ASM
ἐπικαλούμενον взывающего 1941 V-PMP-ASM
καὶ и 2532 CONJ
λέγοντα, говорящего, 3004 V-PAP-ASM
Κύριε Господи 2962 N-VSM
Ἰησοῦ, Иисус, 2424 N-VSM
δέξαι прими 1209 V-ADM-2S
τὸ  3588 T-ASN
πνεῦμά дух 4151 N-ASN
μου. мой. 3450 P-1GS
60
θεὶς Преклонивший 5087 V-2AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
τὰ  3588 T-APN
γόνατα колени 1119 N-APN
ἔκραξεν он закричал 2896 V-AAI-3S
φωνῇ голосом 5456 N-DSF
μεγάλῃ, громким, 3173 A-DSF
Κύριε, Господи, 2962 N-VSM
μὴ не 3361 PRT-N
στήσῃς поставь 2476 V-AAS-2S
αὐτοῖς им 846 P-DPM
ταύτην этот 3778 D-ASF
τὴν  3588 T-ASF
ἁμαρτίαν. грех. 266 N-ASF
καὶ И 2532 CONJ
τοῦτο это 5124 D-ASN
εἰπὼν сказавший 2036 V-2AAP-NSM
ἐκοιμήθη. он почил. 2837 V-API-3S

Деяния святых апостолов, 7 глава

СТАНЬТЕ НАШИМ «АНГЕЛОМ»

Получили пользу? Поделись ссылкой!


Напоминаем, что номер стиха — это ссылка на сравнение переводов!


© 2016−2023, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.
По всем вопросам, кроме богословских, пишите сюда — biblestudydev@gmail.com. P.S.: Мы ничем не торгуем!